Standardy LDEE

Od fundamentu aż po dach. W tym miejscu dowiesz się co składa się na cenę 1m2 LDEE, do jakiego stopnia budynek jest wykończony i jak jest wyposażony. Dokładny opis standardu naszego budownictwa pozwala porównać naszą ofertę z innymi i znacznie ułatwia zrozumienie stopnia zaawansowania naszej technologii. LDEE jest kompletny. Jest wyposażony we wszystkie potrzebne urządzenia służące do grzania, chłodzenia i pełnej wymiany powietrza.

MDM

MDM to polski, mieszkaniowy program wsparcia młodych. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest podstawową potrzebą każdej nowej rodziny. Szczególnie bogate wsparcie otrzymują rodziny z dwójką i trójką dzieci. Program wsparcia zyskał ostatnio na popularności. W zakładce Aktualności publikujemy na bieżąco status programu.

Wymagania NF 15 i NF 40

Technologia LDEE pozwala spełnić wymagania niezbędne do osiągnięcia standardu NF15. Znawcy dziedziny wiedzą z jaką dokładnością i starannością musi być wykonany budynek, kwalifikujący się do certyfikacji NF. Szczegółowy zapis wymagań dla budynku jednorodzinnego obejmuje wszystkie jego newralgiczne elementy. Spełnienie standardu NF15 owocuje dotacją dla inwestora w wysokości 50 000 zł brutto. Koszty certyfikacji budynku są w przypadku LDEE wliczone w cenę budynku.

Kodeks Etyki

Jak realizujemy nasze zadania? Czym się kierujemy? Jakie mamy poglądy i zapatrywania? Staramy się sumiennie realizować wytyczone cele i postępować etycznie. Myślimy o środowisku i następnych pokoleniach. Rada Konsorcjum LDEE czuwa nad realizacją postanowień Kodeksu Etyki.