FAQ

Na wszelkie inne pytania chętnie odpowiemy w bezpośrednim kontakcie.

LDEE to technologia, która pozwala na wznoszenie budynków w standardzie NF15 oraz i cieplejszych. Taki budynek charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii. Budynek 100m2 zużywa około 400zł rocznie na ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę i wentylację.

Niskie rachunki to oczywiście nie wszystko. LDEE to: optymalne ciepło, bez grzybów i pleśni, ze świeżym powietrzem do oddychania, z idealnym rozkładem temperatury. To także przemyślana funkcja budynku i dofinansowanie budowy z tytułu uzyskanego certyfikatu energetycznego.

Większości projektów o zwartej bryle udaje się do adaptować w celu osiągnięcia standardu NF15. Dodatkowo ważne jest aby budynek był usytuowany zgodnie ze stronami Świata. W przypadku mniej zwartej bryły lub braku uzysku energii słonecznej standard energetyczny może być niższy, a tym samym wyższe zużycie energii.

Kominek jest urządzeniem które wydziela dużo ciepła. Budynek LDEE tyle ciepła nie potrzebuje. W związku z tym może się zdarzyć, że nawet podczas dużych mrozów, po rozpaleniu kominka przełączy się funkcja w rekuperatorze i budynek będzie schładzany w zimie. Dla sympatyków otwartego ognia, idealnym rozwiązaniem będzie montaż odpowiedniego bio kominka.

LDEE to budynek prefabrykowany w tak zwanej ciężkiej konstrukcji drewnianej, przy wykorzystaniu drewna klasy C24.

Nie. Technologia może być wykorzystana do budowy obiektów użyteczności publicznej, hal, magazynów, marketów, etc.
Proces osiągania niskiego zużycia energii, jest dodatkowo wspierany w programie „LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” ogłoszonym przez NFOŚiGW. https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/lemur-energooszczedne-budynki-uzytecznosci-publicznej/

LDEE ma w ofercie dopłatę za NF15, tzn. pakiet wszystkich dokumentów i certyfikatów uprawniających do wystąpienia o taką premię.

Osoby, które kwalifikują się na dopłatę MDM mogą uzyskać dodatkowe środki. Szczegóły są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/

LDEE nie jest droższy od budynku tradycyjnego. Koszt jego budowy liczony jest w oparciu Standardy LDEE. Standardy LDEE są jawne. Publikujemy je na stronie „Dokumentacja/Standardy LDEE”. Właściwą kalkulację cenową można uzyskać analizując konkretny projekt.

Tylko szczegółowy i dobrze zaplanowany budżet określi właściwy poziom wydatków. Budżet powinien uwzględniać koszty wykończenia domu, ogrodzenie, car port, podjazd. Ważne jest też przemyślenie funkcji domu i dobre rozwiązanie powierzchni komunikacyjnej.

I tak i nie. Technologia jest podobna tylko na pierwszy rzut oka. Dom LDEE jest prefabrykowany. Oznacza to, że około 80-85% prac wykonanych jest w fabryce. Na plac budowy przyjeżdżają gotowe elementy ścian i dachu. W ten sposób uzyskuje się wyższy stopień precyzji wykonania, wyższą jakość – analogicznie do produkcji samochodów, a dom jest przecież znacznie droższy.

Gwarancja stanowi integralną część umowy. Zakres gwarancji przekazujemy konkretnie zainteresowanym klientom.

To stereotypowe myślenie. Najsłabszym elementem w każdym domu pod względem odporności na udary mechaniczne jest szyba okienna. Żelbetowe ściany o tyle będą skuteczne o ile zamontujemy także pancerne okna.

W tym przypadku chodzi bardziej o przyczyny powstawania pożarów i powody zgonów. Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, w 98% pożarów ofiarami są osoby, które giną w wyniku zatrucia substancjami toksycznymi powstającymi w trakcie spalania substancji chemicznych, a nie w ogniu.  Większość pożarów powstaje w wyniku nieumiejętnego posługiwania się otwartym ogniem. Przejaw beztroski w tym przypadku dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Na kolejnych miejscach plasują się przyczyny związane nieostrożnością osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych ( spawanie, czyszczenie rozpuszczalnikiem), wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz niewłaściwe ich wykorzystywanie. W/w przyczyny dotyczą zarówno domów drewnianych jak i murowanych.

Według Stowarzyszenia Dom Drewniany dane z GUS są niepełne. 750 krajowych firm produkuje około 5000 różnych drewnianych domów rocznie na rynek europejski ale i krajowy. Ponadto w Europie wzrasta gwałtownie trend budownictwa efektywnego energetycznie. 42 tys. tego typu domów oddano do użytku w roku 2008. W roku ubiegłym już ponad 180 tys. Na rok 2021 jest zaplanowany wzrost do 1,8 mln. takich domów. Związane jest to z nowym nurtem gospodarczym i środowiskowym, oraz z rosnącą świadomością kwestii kosztów utrzymania domu. Nie bez znaczenia jest popularyzacja światowych danych statystycznych, które mówią o tym, że osoby mieszkające w domach drewnianych żyją dłużej.

Drewno konstrukcyjne klasy C24 jest czterostronnie strugane i wysuszone do odpowiedniego stopnia ma lepsze parametry niż drewno niedosuszone i umoczone w „czymś zielonym”. Jedynie elementy drewniane wystawione na zewnątrz podlegają tzw. erozji biologicznej. Te trzeba zabezpieczać. Więcej na temat drewna konstrukcyjnego klasy C24 przeczytacie Państwo na portalu www.gpd24.pl w artykule pt. „Drewno konstrukcyjne C24 z zastrzeżeniem”.

Tym stereotypem posługują się nawet znawcy dziedziny, którzy wiedzą doskonale, że 99 % domów ma dachy w konstrukcji drewnianej. Oprócz stropodachów, domy mają drewniane konstrukcje poddaszy i dachów. Jeżeli policzymy stosunek połaci dachowych do ścian zewnętrznych okaże się, że w 50%,60% lub 70% są to domy drewniane.

To kolejny stereotyp myślenia. Dach w domu murowanym jest montowany do tzw. wieńca. Wieniec trzyma się ostatniego rzędu pustaków lub cegieł. LDEE ma dach mocowany do fundamentu.

Wszystko zależy o tego kto buduje. Jeżeli dom buduje technik budowlany posiadający najnowszą wiedzę na temat budowy domów, zainwestuje swój wkład pracy oraz dysponuje korzystnymi upustami na materiały budowlane, to wówczas może się zdarzyć, że początkowe koszty budowy będą niższe. O tym ile kosztuje wybudowanie domu wiedzą doskonale osoby, które właśnie się wprowadziły.

Lubelski Dom Efektywny Energetycznie ma unikalny system grzewczo-chłodzący. W wyniku jego pracy każde 1dm² powierzchni podłogi LDEE ma stałą przyjazną temperaturę ( ok.21-22˚C). Ponieważ dom wykonany jest z tzw. „ciepłych materiałów”, dodatkowy efekt przytulności uzyskujemy w bezpośrednim kontakcie. Sprawdzona instalacja wentylacyjna dostarcza nam właściwa dawkę świeżego powietrza w temperaturze około 18-19˚C na wysokości ust. To jest optymalny rozkład temperatury zgodny z naszym fizjologicznym zapotrzebowaniem: nogi nam nie marzną i oddychamy świeżym, chłodnym powietrzem.

W tym przypadku chodzi o komfort i zdrowie. W przypadku niewłaściwego wentylowania i ogrzewania budynku może dojść do rozwoju pleśni domowej i grzybów. Ich działanie ma bardzo negatywny wpływ na nasze organizmy. Można na ten temat poczytać na różnych portalach internetowych wpisując hasło „pleśń , zdrowie”.