LDEE Sp. z o.o., jej pracownicy i partnerzy:

Jesteśmy w pełni świadomi kwestii wartości zrównoważonego rozwoju. Akcentujemy potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej czynników społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących środowiska. Realizujemy nasze projekty w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego pokolenia, ale także przyszłych pokoleń.

Jesteśmy dumni z naszego produktu i nie ustajemy w realizacji bardziej ambitnych planów mających także na celu zwiększenie ogólnej świadomości o potrzebie przejścia na gospodarkę zrównoważoną.

Podstawową działalnością spółki jest wznoszenie budynków efektywnych energetycznie. Prowadzona jest przy tym kampania promująca tego typu budownictwo mająca na względzie także:

  • aspekty środowiskowe,
  • aspekty socjalne,
  • aspekty ekonomiczne.

CSR (Corporate Social Responsibility) czyli społeczną odpowiedzialność biznesu, akcentujemy po przez oferowanie produktu zrównoważonego.