Historia powstania LDEE Sp. z o.o.

sięga roku 1987, kiedy obecny lider i pomysłodawca LDEE rozpoczął działalność w branży drzewnej. Wykonał wówczas pierwszą nadbudowę w technologii szkieletu drewnianego na zlecenie znanego architekta warszawskiego. Chwilowa zmiana profilu działalności w roku 1994 i przestawienie się na produkcję eksportowanych programów ogrodowych, a także inne zawirowania gospodarcze w latach 2002-2006, nie zmieniły upodobań naszego mentora. Już w roku 2008 dobrze ukierunkowana firma miała kilka realizacji kompletnych domów w Europie (Francja, Hiszpania). W latach 2008-2011 nastąpił gwałtowny rozwój działalności. Zintensyfikowano prace nad rozwojem technologii. Dynamicznie postępowała wówczas edukacja w kierunku budownictwa pasywnego. W owym okresie  zrealizowano konkretne projekty budynków o podwyższonym standardzie energetycznym, jakościowym i użytkowym.

Podejmowane, różne inicjatywy związane przyspieszeniem rozwoju nowoczesnego budownictwa EE* na Lubelszczyźnie przeplatały się w latach 2011-2013 z kolejnymi konkretnymi realizacjami. Już w roku 2011 zakończono realizację projektu modernizacji ośrodka wypoczynkowego wraz z budową 40 odrębnych lokali przy wykorzystaniu autorskiej technologii lidera. W tym samy roku dokonano też dwóch zgłoszeń patentowych.

2012 rok, to rok kiedy powstał pierwszy budynek w standardzie NF15.

W roku 2013 firma stała się członkiem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE) koordynowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. W tym roku także zaznaczył się udział w projekcie FRESH. Rok 2014 jako rok promocyjno-edukacyjny zaowocował uznaniem „budownictwa efektywnego energetycznie”, jako produktu kluczowego LKE i przyjęciem go do dokumentów strategii rozwoju województwa lubelskiego.

Wiosną 2015 roku Lubelski Dom Efektywny Energetycznie otrzymał główne nagrody na czterech różnych targach budowlanych ( Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków).

Spółka Lubelski Dom Efektywny Energetycznie uzyskała swoją nazwę we wrześniu 2015 roku, kiedy w wyniku działań Konsorcjum LDEE założonego w styczniu tego samego roku, zdecydowano o dokapitalizowaniu działalności i zmianie nazwy firmy.

EE* – efektywność energetyczna

Realizacja 2000 rok. Miejscowość Kania Nowa. Audyt wykonany w roku 2015 nie wykazał żadnych zmian w jakości substancji budowlanej.

Realizacja w 2006 roku Hiszpania.

Wiązary dachowe. Biedronka 2013 rok.