Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE) została utworzona w 1994 r., a jej celem jest popularyzowanie wydajnego i racjonalnego zużycia energii, przede wszystkim w sektorze budowlanym, oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Agencja specjalizuje się w konsultingu związanym z energią, przeprowadzaniem audytów energetycznych oraz wystawianiem świadectw budynków.

NAPE jest jedną z niewielu firm w Polsce, która przygotowuje świadectwa charakterystyki energetycznej złożonych budynków wyposażonych w zaawansowane technicznie systemy oraz budynków publicznych. Zajmuje się ona szkoleniem audytorów energetycznych, publikacją podręczników i arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby przygotowania audytów oraz wydawaniem broszur edukacyjnych.

NAPE bierze udział w projektach współfinansowanych przez Komisję Europejską, dotyczących efektywności energetycznej budynków, finansowania modernizacji budynków, korzystania ze źródeł energii odnawialnej, poligeneracji, promocji oszczędzania energii, zintegrowanego projektowania oraz innowacyjnych technologii grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Agencja przygotowuje wnioski o udzielenie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Europejski oraz fundusz termomodernizacji. NAPE jest również konsultantem weryfikującym działającym na rzecz Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF), a także projektów finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny.