Działalność LDEE Sp. z o.o. związana jest z misją działania Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie”( LDEE).

U3

Uczciwość  – rozumiana jako prawość w prowadzeniu biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wszelkich interesów i dobrego imienia Konsorcjum, Lidera Konsorcjum, poszczególnych Członków Konsorcjum  i klientów.

Umiejętność– rozumiana jako doskonałość w realizowaniu wytyczonych celów biznesowych, osiągana poprzez skuteczną pracę zespołową, zdobywanie wiedzy, nowatorstwo, wymianę doświadczeń i duże zaangażowanie, w wyniku których powstają oczekiwane efekty.

Uzysk – rozumiany jako zysk klienta, zysk Konsorcjum, oraz pracowników firm Członków Konsorcjum oraz oszczędność energii. Całość generowana tylko i wyłącznie poprzez realizację misji i projektów Konsorcjum.

Wartości Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie”(LDEE).

Uczciwie prowadzimy naszą działalność. Chronimy nasze dobra i szanujemy godność każdego z nas.

 • Angażujemy się aktywnie w rozwój Konsorcjum, jego oferty i realizację zadań. Przez taką postawę dostarczamy produkt lepszy od zakładanego.
 • Czerpiemy zyski w ramach projektów realizowanych przez Konsorcjum tylko z tytułu wykonywania zleceń Konsorcjum. Przekazujemy tylko potwierdzone informacje.
 • Stoimy na straży naszych wartości.
 • Pracujemy zgodnie z ustalonymi procedurami. Jesteśmy odpowiedzialni i wywiązujemy się z ustaleń kontraktowych.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje potencjalnych, nowych Partnerów. Postępujemy zgodnie z Kodeksem Etyki.

Umiejętności nasze stale rozwijamy, nie szczędząc czasu na naukę i badania.

 • Współpracujemy ze przedstawicielami Świata Nauki.
 • Nasze działania napędza „duch przedsiębiorczości”.
 • Dążymy do realizacji wytyczonych celów biznesowych nie szczędząc nakładów pracy.
 • Rozwijamy i doskonalimy naszą ofertę.
 • Cechuje nas duże zaangażowanie.
 • Unikamy „grzechu zaniechania”.
 • Dzielimy się informacjami doceniając wartość dobrej komunikacji biznesowej.
 • Pracujemy zespołowo, budując przykładne relacje partnerskie.

Uzysk energii i uzysk ekonomiczny adresujemy naszym klientom i pośrednio nam samym.

 • Działamy  zgodnie z nurtem zrównoważonego rozwoju, poszanowania energii, aspektów środowiskowych i zapobiegania zmianom klimatu.
 • Promujemy budownictwo zrównoważone, dostarczając na rynek innowacyjny i certyfikowany produkt tj. technologię produkcji oraz wznoszenia budynków mieszkalnych w standardzie N15.

***Wartości Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” (LDEE),  wpisują się we wszelkie działania promujące zrównoważone budownictwo, które mają spowodować wzrost gospodarczy i ochronę środowiska, szczególnie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu.