Prezentowany mobilny budynek LDEE jest przykładem celowego budownictwa użytkowego. Składa się z dwóch powierzchni różnego przeznaczenia. Jedna stanowi biuro sprzedażowe. Druga, to kompletnie wyposażone mieszkanie. Oczywiście budynek ma dobrą izolację termiczną co pozwala na komfortową pracę i mieszkanie w upały i duży mróz.

Standard wykonania budynku może być różny. Różne być może także przeznaczenie. Aktualnie LDEE opracowuje nowy projekt małego budynku mobilnego, mieszkalnego.