Budynki publiczne od stycznia 2019 roku będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii (od roku 2021 wszystkie budynki). Planowanie wszelkich zasobów lokalowych w gminach powinno uwzględniać już nowe przepisy. Temat, który wydawał się być domeną osób fascynujących się ekologią, stanie się za chwilę codziennością każdego inwestora.

Nasza oferta oznacza w praktyce, możliwość wybudowania każdego budynku (do 4 pięter) w standardzie – NF15. Ten standard energetyczny oznacza konkretnie, że budynek o powierzchni 100m² zużywa nie więcej niż 1500 kWh energii rocznie. Roczny koszt ogrzewania i ciepłej wody w takim budynku wyniesie analogicznie ok. 400zł – 500zł.

Jest to standard energetyczny prawie pięciokrotnie wyższy niż ten, który będzie obowiązywał od 2021 roku*

*w przypadku budynków publicznych od 2019 roku.

Aby dokładnie policzyć zużycie energii w budynkach publicznych, udostępniamy prosty kalkulator LDEE.

Lubelski Dom Efektywny Energetycznie (LDEE) to inicjatywa gospodarcza zainicjowana i rozwijana w ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, koordynowana między innymi przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Stanowi także inicjatywę edukacyjną i jest całkowicie zgodna z europejskim, polskim oraz regionalnym interesem społecznym i gospodarczym. Fakt, że budowa i eksploatacja budowli są przyczyną 42% końcowego zużycia energii w UE, 35% emisji gazów cieplarnianych oraz znacznego zużycia wody i surowców mineralnych, nie jest bez znaczenia dla gospodarki niskoemisyjnej gmin. Budowle do recyklingu generują niebezpieczne pozostałości. Koszt zainteresowania publicznego oraz wysiłków i nakładów podjętych w obrębie realizacji wszystkich w/w korzyści jest w pełni uzasadniony zważywszy na to, że wszystkie nurty społeczno-gospodarcze wskazują konieczność przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a działalność i produkty Lubelskiego Domu Efektywnego Energetycznie spełniają nawet restrykcyjne wymagania środowiskowe obszarów Natura 2000.