011Ekonomia budowy i użytkowania stanowi trzy elementy.

  • Budowa w systemie „od projektu do efektu”, umożliwia ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za realizacje wszystkich założonych efektów realizacji, wraz z odpowiednio szybkim tempem budowy pozwalającym na zmniejszenie nakładów pracy na placu budowy.
  • Faktycznie niskie zużycie energii, zgodne z zakładanym standardem energetycznym.
  • Prawidłowe użytkowanie nowoczesnego budynku, gdzie jakość budynku i zastosowane rozwiązania, skłaniają do dalszego pogłębienia edukacji na temat efektywnego wykorzystania energii i ochrony środowiska. Ważne jest także ustalenie rocznych kosztów serwisu.

Reżim technologiczny

Kapitalne znaczenie dla pełnej realizacji takiego założenie ma reżim technologiczny i najwyższa jakość wykonania. LDEE oferuje swoim klientom gwarancję na realizowane obiekty, która w połączeniu z instrukcją obsługi budynku stanowi także element edukacyjny. Roczny serwis stu metrowego budynku LDEE nie przekracza kwoty 500zł.

W przypadku budowy w tzw. systemie gospodarczym ciężko jest zrealizować założenia ekonomii budowy i użytkowania. Jest to możliwe tylko w sytuacji kiedy określony jest główny wykonawca, który bierze odpowiedzialność za realizację zaplanowanego i skodyfikowanego efektu końcowego.

Ciekawostka:
W Austrii, w latach 2012-2014 miała miejsce seria procesów o zadośćuczynienie w związku z brakiem realizacji standardu energetycznego. Karą dla niesolidnych wykonawców jest dopłata do miesięcznych rachunków za energię stanowiąca różnicę pomiędzy rachunkiem zakładanym w standardzie, a faktycznym.