Nowoczesne budownictwo, efektywne energetycznie jest wciąż tematem mało znanym w Polsce. Chociaż domy efektywne energetycznie w krajach rozwiniętych są bardzo popularne, w polskim społeczeństwie tylko nieliczni zwracają uwagę na walory finansowe i zdrowotne tego rodzaju budownictwa.

W tym względzie budownictwo LDEE jest w procesie zarządzania zmianami czyli w takiej sytuacji jak każdy nowy czy innowacyjny produkt na rynku. Dlatego też LDEE Sp. z o.o. dba o poprawną komunikację, która sprowadza się do prostego założenia: żadne pytanie nie może zostać bez odpowiedzi.

Efekt ekonomiczny

Lubelski Dom Efektywny Energetycznie to budownictwo, które wbrew panującym opiniom nie generuje większych kosztów niż budownictwo tradycyjne, w użytkowaniu bywa jednak nawet dziesięciokrotnie tańsze.

Podstawowym elementem wpływającym na efekt ekonomiczny w użytkowaniu jest, doskonała izolacja i szczelność LDEE. Dzięki temu LDEE spełnia wszelkie parametry wymagane przy uzyskaniu dotacji NF15 lub NF40 ( NF15 = 50 000 zł). Zrealizowana jakość pozwala twórcom na udzielenie wieloletniej gwarancji.

Żadne koszty ukryte nie zaskoczą zamawiającego gdy realizowany jest zakres „od projektu do efektu”, a wszelka dokumentacja jest ujawniona na etapie zamówienia.

Wychodząc z założenia, że każdy z nas chciałby mieć dom:

  • w dobrej cenie,
  • zdrowy,
  • z niskimi koszty użytkowania,

twórcy LDEE prowadzą szeroko zakrojoną akcje edukacyjną. Wszystkie działania marketingowe są etyczne, a przekazywane informacje zawsze są zgodne z prawdą. W tym względzie Zarząd i pracownicy LDEE Sp. z o.o. postępują zgodnie z Kodeksem Etyki, który opracowany został przez Konsorcjum LDEE. Kodeks Etyki jest dostępny na stronie Konsorcjum LDEE: http://konsorcjum.ldee.pl

Budownictwo efektywne energetycznie znane także jako budownictwo pasywne rozwija się w Europie w tempie dotychczas nie notowanym. Prym wiedzie w tym względzie budownictwo drewniane, które wzrosło z poziomu 50 tys. – w roku 2011 do ponad 170 tys. – w roku 2014. Według zamówień sektora w tej branży prognoza dalszego rozwoju jest bardzo dynamiczna. Przewiduje się, że w roku 2021 wniesionych zostanie w Europie około 1 700 000 takich domów.