Znawcy dziedziny budownictwa energooszczędnego podnoszą dwa elementy standardu energooszczędnego: doskonałą izolację termiczną i szczelność. Tylko realizując tego typu założenia możemy zakładać niskie zużycie energii w okresie eksploatacji, a w rezultacie niższe wydatki na utrzymanie.

Prozaicznie, wystarczy sprawić aby wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku były izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczał wartości  0,15 W/(m2K) oraz aby szczelność przeszła testy uprawnionych audytorów. Twórcy technologii LDEE wykonali pierwszy budynek w standardzie NF15 już w 2012 roku.

W dobie kryzysu i braku środków finansowych, osoby i podmioty zainteresowane oszczędnościami, najchętniej realizują inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. Czynią to także z uwagi na możliwy, gwałtowny wzrost cen energii.

002
Wzrost cen energii elektrycznej w taryfie C11.

003

LCCA (Life Cycle Cost Account) a LDEE.

Przetarg, w którym jedynym i podstawowym kryterium jest cena, oznacza uzyskanie pozornie najtańszego budynku. W efekcie powstaje obiekt, którego walory funkcjonalne, konstrukcyjne, edukacyjne i zdrowotne (co szczególnie jest ważne w przypadku dzieci) są znikome.

004
Jak wykazał europejski program Renew School, dzieci nie identyfikują braku tlenu w szkole.

Tradycyjny budynek nikogo już nie wprawi w zachwyt. Za 2,5 roku wznoszenie tego typu obiektów nie będzie możliwe. Ponadto, jak wskazują wyliczenia ekspertów, budynek tradycyjny liczony w cyklu 30 lat, biorąc pod uwagę koszty projektu i budowy, będzie droższy od LDEE prawie dwukrotnie.

Wynika z tego, że koszt wznoszenia budynku jest przysłowiowym „czubkiem góry lodowej”, resztę kosztów stanowi energia, i remonty.

Jak obniżyć zużycie energii w miastach jest już wiadomym od jakiegoś czasu. Dla dodania powagi i ułatwienia przeprowadzenia wszelkich procedur, Urząd Zamówień Publicznych we współpracy Narodową Agencją Poszanowania Energii (między innymi), opublikował w roku 2012, na stronach dokumentu: Zielone Zamówienia Publiczne II Podręcznik, procedurę postępowania w przypadku zamawiania budynku energooszczędnego. Oznacza to, że ścieżka postępowania znana jest już od czterech lat.

Tymczasem u naszych sąsiadów charakterystyka energetyczna budynków poprawia się w tempie, które tylko pozornie jest dla nas niedostępne.